Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Łanięta

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZNIESIENIA URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI ŁANIĘTA-KOLONIA, MARIANÓW I NUTOWO

Na podstawie zarządzenia Nr 11/2022 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości Łanięta-Kolonia, Marianów i Nutowo zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w formie ankiet w wersji papierowej w terminie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 10 marca 2022 r. Ich celem było poznanie opinii mieszkańców:
a) miejscowości Pomarzany w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Nutowo, stanowiącej część wsi Pomarzany,
b) miejscowości Rajmundów w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Łanięta-Kolonia, stanowiącej część wsi Rajmundów,
c) miejscowości Suchodębie w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Marianów, stanowiącej część wsi Suchodębie.
 
Wyniki konsultacji społecznych przedstawiają się następująco:
1. Dla mieszkańców miejscowości Pomarzany w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Nutowo, stanowiącej część wsi Pomarzany:
a) liczba osób uprawnionych do głosowania (na dzień 24 lutego 2022 r.): 24;
b) liczba oddanych głosów:
             - ważnych: 13,
             - nieważnych: 0;
c) liczba oddanych głosów ważnych:
             - popierających zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Nutowo: 1,
             - niepopierających zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Nutowo: 12.
2. Dla mieszkańców miejscowości Rajmundów w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Łanięta-Kolonia, stanowiącej część wsi Rajmundów:
a) liczba osób uprawnionych do głosowania (na dzień 24 lutego 2022 r.): 96;
b) liczba oddanych głosów:
             - ważnych: 9,
             - nieważnych: 0;
c) liczba oddanych głosów ważnych:
             - popierających zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Łanięta-Kolonia: 9,
             - niepopierających zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Łanięta-Kolonia: 0.
3. Dla mieszkańców miejscowości Suchodębie w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Marianów, stanowiącej część wsi Suchodębie:
a) liczba osób uprawnionych do głosowania (na dzień 24 lutego 2022 r.): 301;
b) liczba oddanych głosów:
             - ważnych: 5,
             - nieważnych: 0;
c) liczba oddanych głosów ważnych:
             - popierających zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Marianów: 5,
             - niepopierających zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Marianów: 0.
 
Wszystkie oddane głosy przez mieszkańców miejscowości Rajmundów i Suchodębie były ważne i popierały zniesienie urzędowych nazw miejscowości Łanięta-Kolonia i Marianów. Wszystkie oddane głosy przez mieszkańców miejscowości Pomarzany były ważne, większość z nich było przeciw zniesieniu urzędowej nazwy miejscowości Nutowo.

 

 

 

 

W ubiegłym roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1368), w którym § 6 ust. 4 mówi o tym, że  „Nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości”. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019 r., poz. 2360) miejscowość:
- Łanięta-Kolonia jest częścią wsi Rajmundów (Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. str. 1090);
- Marianów jest częścią wsi Suchodębie (Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r., str. 1174);
- Nutowo jest częścią wsi Pomarzany (Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r., str. 1376).
Wobec powyższego, na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1443) oraz § 7 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/174/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łanięta (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 18 kwietnia 2018 r., poz. 2252), a także na podstawie Zarządzenia Nr 11/22 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości Łanięta-Kolonia, Marianów i Nutowo, postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Pomarzany, Rajmundów i Suchodębie.
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 10 marca 2022 r.
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie ankiet w wersji papierowej.
Ankiety udostępnione będą:
1) w formie papierowej:
a) w Urzędzie Gminy Łanięta, pok. Nr 4,
b) u Sołtysa danego sołectwa.
2) w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Łanięta: www.gminalanieta.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łanięta: www.bip.gminalanieta.pl.
Wypełnione ankiety mieszkańcy mogą składać najpóźniej do dnia 10 marca 2022 r.:
a) w Urzędzie Gminy Łanięta, pok. Nr 4,
b) u Sołtysa danego sołectwa,
c) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta.
Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łanięta oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łanięta.
Grafika przedstawia mapę topograficzną z zaznaczonymi granicami miejscowości Pomarzany oraz Nutowo (części miejscowości Pomarzany).
Grafika przedstawia mapę topograficzną z zaznaczonymi granicami miejscowości Rajmundów oraz Łaniąt-Kolonii (części miejscowości Rajmundów).
Grafika przedstawia mapę topograficzną z zaznaczonymi granicami miejscowości Suchodębie oraz Marianów (części miejscowości Suchodębie).
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Studzińska

Data wytworzenia:
24 lut 2022

Osoba dodająca informacje

Ewelina Studzińska

Data publikacji:
24 lut 2022, godz. 10:37

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Studzińska

Data aktualizacji:
13 lut 2023, godz. 14:12