Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Łanięta

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016 Administrator Danych przekazuje następujące informacje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych w Urzędzie Gminy Łanięta jest Wójt Gminy Łanięta z siedzibą w Łaniętach, Łanięta 16, 99-306 Łanięta.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Paweł Modrzejewski, kontakt: inspektor@kiodo.pl, tel. 544 544 001.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych
  z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku
  z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Łanięta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia (np. w zakresie obsługi IT, usługi kurierskie).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przechowywane przez okres 5 lat, w celu realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującym przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i wymaga wyrażenia zgody.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Studzińska

Data wytworzenia:
25 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Studzińska

Data publikacji:
25 lut 2021, godz. 11:54

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Studzińska

Data aktualizacji:
25 lut 2021, godz. 16:21