Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Łanięta

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS

PODPROGRAM 2023
 
CELE PROGRAMU
 • przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.
ZADANIA I DZIAŁANIA REALIZOWANE W PROGRAMIE
 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z Organizacji Partnerskiej Regionalnej oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy i pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne;
 • przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnienie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.
GRUPA DOCELOWA
 • z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.410,00 PLN dla osoby w rodzinie.
 • Nowe kryteria dochodowe od 12 lutego 2024 roku, stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:
            - dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 PLN
            - dla osoby w rodzinie - 1 590,00 PLN
 
 
 • pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej
 
PRZECIWDZIAŁANIE EFEKTY I REZULTATY
 • zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.

 

OKRES REALIZACJI DOSTAW
 
Grudzień 2023 r. – październik 2024 r.

 

WARUNKI UZYSKANIA SKIEROWANIA od dnia 01.02.2024 r.
 • osobiste zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach, do pracownika socjalnego od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30 w celu złożenia oświadczenia o dochodach i podpisania skierowania.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Arkadiusz Kopaczyński

Data wytworzenia:
14 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Ewelina Studzińska

Data publikacji:
14 lut 2024, godz. 10:24

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Studzińska

Data aktualizacji:
14 lut 2024, godz. 10:27